Triết lý kinh doanh

Thị trường xe và đồ chơi trẻ em ở Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng nhưng do sự phân hóa của xã hội, không phải trẻ em nào cũng có điều kiện sử dụng những sản phẩm có chất lượng tốt. NCL Nhựa Chợ Lớn chọn con đường phát triển với triết lý kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh bằng trí tuệ, cùng sự sáng tạo và đổi mới không ngừng, cũng như đam mê từ người sáng lập dành cho đồ chơi trẻ em. Ước vọng của NCL Nhựa Chợ Lớn xuất phát từ lòng yêu thương trẻ em và mong muốn đem đến những đóng góp tích cực cho sự phát triển của trẻ em Việt Nam thuộc mọi tầng lớp!