Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất – kinh doanh, NHỰA CHỢ LỚN đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau đây:

Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ ngày đăng thông báo

đến khi đủ số lượng tuyển dụng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức nhân sự

ĐT: (08) 3980 9354