ĐCXHST 372 - Tàu Cướp Biển Vinatoy I M1836-LR
ĐCXHST 372 - Tàu Cướp Biển Vinatoy I M1836-LR
Zoom pic
Code M1836-LR
Date update 11/06/2021
Color Nhiều màu sắc
Quantity 1191 (g)
Size 46 x 23 x 28 (cm)
Gender For boys
Age over 3 year
Views 2864
Description

ĐCXHST 372 - Tàu Cướp Biển Vinatoy I M1836-LR là sản phẩm thuộc dòng đồ chơi trẻ em, được sản xuất và phân phối bởi NCL Nhựa Chợ Lớn

 

 Hidden Email
Typing : Off Telex VNI