Hình ảnh công ty

Cơ sở quận 8

Cơ sở quận 8

Cơ sở quận 8

Cơ sở quận 8

Cơ sở Phước Lý

Cơ sở Phước Lý

Nhà xưởng tại Phước Lý

Nhà xưởng tại Phước Lý

Nhà xưởng tại Phước Lý

Nhà xưởng tại Phước Lý

Nhà xưởng tại Phước Lý

Nhà xưởng tại Phước Lý

Khuôn viên cây xanh

Khuôn viên cây xanh

Biểu tượng thương hiệu NHỰA CHỢ LỚN

Biểu tượng thương hiệu NHỰA CHỢ LỚN