Hệ thống phân phối

 
 
 
 
 
 
map_default

NHỰA CHỢ LỚN có hệ thống phân phối tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước:

arr_mienbac Miền Bắc : 70 đại lý
arr_mien_trung Miền Trung : 60 đại lý
arr_tay_nguyen Tây Nguyên : 40 đại lý
arr_dong_nam_bo Miền Đông Nam Bộ : 40 đại lý
arr_tay_nam_bo Miền Tây Nam Bộ : 50 đại lý
arr_tphcm Thành Phố Hồ Chí Minh : > 100 đại lý

 

Khách hàng có nhu cầu làm Nhà phân phối của Nhựa Chợ Lớn, vui lòng liên hệ:

arr_mienbac Miền Bắc 1: từ Hà Nội đến Lào Cai
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Khánh
 • Điện thoại: 0975 675 533
 • Email: khanhnguyen@nhuacholon.com.vn
arr_mienbac Miền Bắc 2: từ Bắc Giang đến Quảng Ninh
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Ánh
 • Điện thoại: 0978 099 008
 • Email: anhbui@nhuacholon.com.vn
arr_mienbac Miền Bắc 3: từ Hà Tĩnh đến Hòa Bình
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Huy
 • Điện thoại: 0985 454 360
 • Email: huynguyen@nhuacholon.com.vn
arr_mien_trung Miền Trung  
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Thảo
 • Điện thoại: 0905 207 773
 • Email: thaopham@nhuacholon.com.vn

arr_tay_nguyen   Tây Nguyên &  Miền Đông Nam Bộ

 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Việt
 • Điện thoại: 0934 038 983
 • Email: vietdo@nhuacholon.com.vn
arr_tay_nam_bo Miền Tây Nam Bộ
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Phong
 • Điện thoại: 0982 296 912
 • Email: phongnguyen@nhuacholon.com.vn
arr_tphcm Thành phố Hồ Chí Minh
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Long
 • Điện thoại: 0917 900 333
 • Email: longvo@nhuacholon.com.vn