Hệ thống phân phối

 
 
 
 
 
 
map_default

NHỰA CHỢ LỚN có hệ thống phân phối tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước:

arr_mienbac Miền Bắc : 70 đại lý
arr_mien_trung Miền Trung : 60 đại lý
arr_tay_nguyen Tây Nguyên : 40 đại lý
arr_dong_nam_bo Miền Đông Nam Bộ : 40 đại lý
arr_tay_nam_bo Miền Tây Nam Bộ : 50 đại lý
arr_tphcm Thành Phố Hồ Chí Minh : > 100 đại lý